top of page

Croeso cynnes iawn i aelodau, chwaraewyr, dysgwyr, cefnogwyr a phawb sy'n dwli ar y gitâr glasurol. 

"Cerddorfa fechan yw'r gitâr glasurol. Mae'n polyffonig. Mae pob tant yn lliw gwahanol, yn llais gwahanol." - Andrés Segovia

bottom of page