top of page

Cyfarfodydd y Cylch

Rydym yn cyfarfod yng Nghanolfan Gymunedol Parc Sgeti, ar gyffordd Park Way a Heather Crescent yn Abertawe (cod post SA2 8HE) bob nos Fercher am 7.00pm.

 

Rydym yn ymarfer chwarae unawd, mewn deuawdau, triawdau, pedwarawdau ac fel grŵp. Mae'na ensemble ar gyfer dechreuwyr ac un mwy ar gyfer chwaraewyr mwy profiadol. Mae aelodau'n cymryd rhan ym mha bynnag fath o chwarae a ddewisant, gan ddarparu ar gyfer pob lefel.

Ein Harweinydd - Sylvia Barker

Sylvia Barker-de Boer yw harweinydd y Cylch ac yn athrawes gitâr medrus. 

Astudiodd Sylvia y gitâr yn yr Iseldiroedd gan ennill BMus ar gyfer Dysgu Cerddoriaeth. Ers byw yng Nghymru mae hi wedi cymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr gyda John Mills, Berta Rojas, Gary Ryan, Craig Ogden, Xuefei Yang a David Russell

Mae Sylvia yn arwain ein dau ensemble gitâr ac mae wedi roi Abertawe'n gadarn ar y map gitâr glasurol rhyngwladol.

Ein Llywydd - John Mills

Ein Llywydd Anrhydeddus yw John Mills - sydd yn adnabyddus am ddysgu gitaryddion yn yr RCM a RAM yn Llundain ac yn y CBCDC yng Nghaerdydd, y mae bellach wedi ymddeol ohono.

Mae wedi chwarae fel unawdydd mewn dros 25 o wledydd ac yn parhau i fynd ar daith, perfformio, recordio a dangos gweithiau newydd am y tro cyntaf.

bottom of page