top of page

Dysgu a Chwarae

Chwarae gyda ni

Yn ein sesiynau wythnosol, gall chwaraewyr o bob lefel gymryd rhan yn yr 'ensembles' grŵp neu ymarfer mewn deuawdau, triawdau ac ati. Rydym hefyd yn ymarfer ar gyfer ein cyngherddau cyhoeddus. 

Cysylltwch os hoffech chi ymuno.

Dysgu'r gitâr glasurol

Mae Arweinydd y Cylch, Sylvia, yn dysgu'r gitâr o ddechreuwr hyd at lefel uwch, i'r hen a'r ifanc.

Gallwch, hefyd, astudio ar gyfer arholiadau gradd ar gyfer Bwrdd Cysylltiedig yr Ysgolion Cerddoriaeth Frenhinol.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01792 469805

bottom of page